body { overflow-Y: hidden;}

NÅGRA AV FÖREGÅENDE MÅNADS DAGSBILDER


 • VÄLKOMMEN


    Jag har fyllt min fotodagbok med dagsbilder i många år

    Bilderna är små spillror av min tid under dagen
    Korta och långa, bra och dåliga
    I bland bilder med en skarp och välregistrerad historia
    eller bilder där betraktaren får leta och hitta något.

    Vi uppfattar bilder olika.
    Var och en speglar sitt eget liv i det som syns
    och ser bilden utifrån sina egna erfarenheter
    Bilder är därför olika för var och en.

    I dagsboksarkivet finns bilder från alla dagar mellan åren 2005-2019
    Välkommen till mina dagsbilder och till dina egna tankar !

    Ängelholm i augusti 2019