NATURFOTO GALLERI
Naturfotograf: Eric Elgebrant

Ingår som projektarbete i kursen: "Medvetet Seende och Bildkommunikation"