Trevligt att du tittar in här på min Orkidésida.
1983 började jag att fotografera Sveriges orkidéer. Flera års semesterresor resulterade så småningom i fotografier av samtliga sveriges bofasta orkidéer.
Min första orkidéwebsida gjordes 1996 och det har nu varit dags att göra en revidering. Fotografierna är delvis samma, men har kvalitetsmässigt förbättrats eller så har nya orkidéer fotograferats med förhoppningsvis ett bättre resultat.
Faktatexten är oförändrad och är baserad på faktauppgifter från mitt referensbibliotek
En del layoutändringar har jag också gjort, med avsikt att underlätta för besökaren.
Hoppas att du skall trivas och finna det meningsfullt att återkomma till mina orkidésidor.

Sveriges Bofasta Orkidéer uppdateras efterhand som jag upptäcker och lär mig något nytt eller tar nya och bättre foton.
Digitalkameran skapar nya möjligheter.

Har du några frågor är du välkommna att ta kontakt med mig på adressen: eric.elgebrant@ektv.nu

Hem Nästa


Är denna sida ute på villospår
utan sina ramar?? Klicka här!

webmaster-eric [hemsidan]
  © Eric Elgebrant 2004 Citera gärna, men ange källan.